சுங்கன் 2021 விற்பனை கூட்டம்

  • news-img
  • news-img

மார்ச் 2, 2021 அன்று சுங்கன் நிறுவனத்தின் தலைமையகத்தில் 2021 சந்தைப்படுத்தல் பணி மாநாட்டை நடத்தினார். நிறுவனத்தின் தலைவர்களும் பிராந்திய மேலாளர்களும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த விற்பனைக் கூட்டத்தில், நாங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டில் சந்தைப்படுத்தல் பணிகளைச் சுருக்கமாகக் கூறினோம், மேலும் 2021 ஆம் ஆண்டில் விற்பனைத் துறைக்கு சந்தைப்படுத்தல் பணித் திட்டத்தையும் வரிசைப்படுத்தல் முக்கிய வேலைகளையும் செய்தோம். சந்தைப்படுத்தல் குழுவின் மன உறுதியை பெரிதும் உயர்த்தியது, அணியின் மரியாதை மற்றும் ஒத்திசைவு உணர்வை மேம்படுத்தியது.