சுன்கான் 2021 விற்பனை கூட்டம்

  • news-img

சுங்கோன் மார்ச் 2, 2021 அன்று நிறுவனத்தின் தலைமையகத்தில் 2021 மார்க்கெட்டிங் வேலை மாநாட்டை நடத்தினார். நிறுவனத் தலைவர்களும் பிராந்திய மேலாளர்களும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த விற்பனை கூட்டத்தில், 2020 இல் மார்க்கெட்டிங் வேலைகளைச் சுருக்கமாகச் சொன்னோம், மேலும் 2021 இல் விற்பனைத் துறையின் மார்க்கெட்டிங் வேலைத் திட்டத்தையும் வரிசைப்படுத்தல் முக்கிய வேலைகளையும் செய்தோம்.